četrtek, maj 26, 2022

V petek in soboto je potekal 5. mednarodni kongres o čebelarsvu. vesel sem, ker sem lahko prvič kongres spremljal preko zooma v živo. To mi je omogočila Čebelarska zveza Slovenije. 

V dveh dnem so predstavniki akademskih in raziskovalnih skupnosti predstavili preko trideset prispevkov preko "Zoom" platforme.

Poleg gostiteljev iz BiH so bili aktivni udeleženci iz Hrvaške, Srbije, Makedonije, Slovenije, Ukrajine, Malezije, Turčije, ZDA in Združenega kraljestva ter predstavnik FAO (Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo). Inštitut za zdravje in varnost hrane Zenica (INZ), kot eden od soorganizatorjev kongresa.

- Kongres je pokazal svojo interdisciplinarnost in združil vse deležnike na področju čebelarstva in čebeljih pridelkov. Rezultati raziskave so bili predstavljeni na kongresu, pa tudi rezultati stroke in prakse. Tako so pri delu letošnjega druženja sodelovali veterinarji, živilski tehnologi, nutricionisti, zdravniki, agronomi, farmacevti, inženirji strojništva in elektrotehnike ter veliko število izkušenih čebelarjev in drugih sorodnih poklicev. Druženje bo tak pristop gojilo tudi v prihodnje, poudarja predsednik organizacijskega odbora Sanel Hodžić.

V skladu z vizijo, poslanstvom in cilji kongresa je bila sprejeta resolucija, ki vključuje petindvajset sklepov in priporočil znanstveni in strokovni skupnosti.

Med drugim je bilo poudarjeno, da je čebelarstvo pomembna gospodarska dejavnost, ki lahko pomembno vpliva na status kmetijskih proizvajalcev na podeželju, in predstavlja potencial za zmanjšanje revščine in migracij. v prihodnosti je treba vključiti dodatno podporo pristojnih institucij, da bi povečali
pridelavo medu. Proizvodnja kakovostnega medu in drugih čebeljih pridelkov je odlična priložnost za razvoj podeželja in razvoj kmetijstva.

- Da bi povečali konkurenčnost tega sektorja, si moramo sistematično prizadevati za povečanje produktivnosti na panj. Uporaba sodobnih tehnologij in povečanje števila profesionalnih čebelarjev ter hobi čebelarjev lahko pomagajo doseči ta cilj. Posebej pomembna je uporaba inovativnih tehnologij pri razvoju čebelarstva, kot so mobilno čebelarstvo, SMS tehtnica, uporaba podatkov meteoroloških služb, registrov in katastra čebelje paše. Za izboljšanje in ustvarjanje pogojev za tehnični in tehnološki napredek bi morale čebelarske organizacije v prihodnjem obdobju nenehno delati na predlaganju, zagotavljanju in usmerjanju podpore državnih in mednarodnih institucij ter uporabljati obstoječe možnosti za podporo iz državnih sredstev, je dejal Hodžič.

Na kongresu je bilo določeno tudi, da bi si morali vsi akterji v vrednostni verigi čebelarstva prizadevati za boljšo ureditev institucionalnega in pravnega okvira tega področja in da si je predvsem zaradi ponarejanja medu in uvoza manj kakovostnih čebeljih pridelkov po nizkih cenah treba prizadevati za izboljšanje ( notranji in zunanji) nadzor izdelkov na domačem in mednarodnem trgu.

Udeleženci kongresa so predlagali tudi izboljšanje nadzora in izvajanje boljših preventivnih ukrepov s podporo veterinarskih služb in pristojnih organov ter delo na uvajanju najnovejših spoznanj o metodah preprečevanja bolezni čebel.

Usklajevanje z EU

- Poudarili smo, da je treba posebno pozornost nameniti zaščiti in promociji čebeljih pridelkov z geografskim poreklom ter si prizadevati za uskladitev zakonodaje na področju čebelarstva z zakonodajo EU. Med drugim je treba izboljšati in urediti zakonodajo za registracijo namenskih vozil in čebelarskih prikolic ter pospešiti in poenostaviti postopek prehoda iz običajnega v ekološko čebelarjenje, so poudarili udeleženci v Tuzli.

Hodžić med drugimi pomembnimi zaključki izpostavlja, da so čebelji pridelki lahko pomembna podlaga za razvoj farmacevtske, kozmetične in drugih sorodnih panog, zato je njihova standardizacija osnovni predpogoj za uporabo v te namene.

- Izboljšati je treba mednarodno sodelovanje, da bi se lahko prijavili na razvojne projekte na področju čebelarstva, čebeljih pridelkov in celotne vrednostne verige na tem področju, obstaja velika potreba po stalnem izobraževanju čebelarjev za povečanje znanja in spretnosti ter za pravilno uporabo pridobljenega znanja v odgovor noveizzive, medtem ko bo Kongres čebelarstva in čebeljih pridelkov še naprej izboljševal kakovost dela tako, da bo na kongres pripeljal svetovno znana imena s področja čebelarstva, medu in čebeljih izdelkov, standardizacije in apiterapije, da predstavi najnovejša znanstvena spoznanja o čebelarstvu in čebeljih izdelkih

Vir: https://www.tuzlainfo.ba/